já

Moje diplomka


hlavní stránka

Téma diplomové práce: Fraktálová analýza povrchů pevných látek pomocí mikroskopie atomové síly.
Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.


Závěr: Těsně před obhajobou sice vyvstala SPOUSTA problémů, ale aspoň teď mám soběpodobný BACKGROUND.